Duyurular

 Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Kent Konseyi’nin birlikte organize ettiği ‘Sağlıklı Yaşam İçin Birlikte Yürüyeceğiz’ sloganıyla başladığımız ‘Otomobilsiz Yaşam Günü’ projesi 23 Eylül Pazar günü gerçekleşecektir.    ( Devamını Oku )

Malatya Kent Konseyi 8.Olağan Genel Kurulunda “Kent Konseyi Başkanı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyelerinin Seçimi, Malatya Şehir Gönüllüleri Meclisinin Kurulması, Kent Konseyinin Meclisleri ve Çalışma Gruplarının Revize Edilmesi ”gündem maddeleri görüşüldü 

( Devamını Oku )

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği işbirliğinde düzenlenen “Sivil Toplum Akademisi” programı konferansları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Sivil Toplum Akademisi programının dördüncü konferansında “Sivil Toplum Kuruluşlarının Yapısal Analizi” konusu ele alındı. ( Devamını Oku )

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu ve

Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü organizasyonunda Muharrem Ayı dolayısıyla Sanat

Merkezinde Aşure konulu bir programı düzenlendi.

    ( Devamını Oku )

yeni web sitemiz yayında... ( Devamını Oku )

     
Malatya Kent Konseyi

Malatya Kent Konseyi

Başlangıçta Gündem 21 adıyla bir proje olarak başlayan çalışmalar, daha sonra TC. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün desteği ve ortaklığı ile proje çerçevesinden çıkartılarak ‘Yerel Gündem 21 Programı’na dönüştürülmüştür. Bu bağlamda Malatya Yerel Gündem 21 süreci de 2002 yılında Malatya Belediyesinin girişimleri ile birlikte oluşumunu tamamlamış ve aktif bir şekilde çalışmalara başlanmıştır.

Dayanak:

Yerel Gündem 21 Programı kapsamında uygulamaların yürütülmesinden kısa bir süre sonra, programın kent ölçeğindeki en etkin katılımcı mekanizmaları olan Kent Konseyleri 2005 yılında yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesi ile güçlü bir yasal dayanak kazanmak suretiyle Kent Konseylerine dönüştürülmüştür.

 

Belediye Kanunu    Madde 76- Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.

                Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.

                Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usûl ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.” 

 

Kent Konseyi; Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; şehrin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözüm önerilerinin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarıdır.


Yönetmelik:

Belediye Kanunu 76. maddeye dayanılarak kurulan Kent Konseylerinin çalışma yönetmeliği İçişleri Bakanlığının 08.10.2006 tarih 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği ile belediyelerin yönetişim kavramını hayata geçirmeleri konusunda önemli bir yer teşkil etmektedir.

 Amaç:
Kent Konseyi’nin amacı, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmektir.

 ORGANLARI:

a) Genel Kurul: İlimizde Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri; Mahalle Muhtarları, Sendikalar; Vakıflar, Meslek Odaları temsilcilerinden oluşan aktif olarak faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının çatısı niteliğindedir.

b) Yürütme Kurulu: Genel Kurul tarafından seçilen toplumun farklı kesimlerini temsil eden üyelerden oluşmaktadır.

c) Meclisler, Çalışma Grupları: Kent Konseyine gönüllü katkı sağlayan 4 meclis 11 farklı çalışma grubundan oluşmaktadır.

d) Kent Konseyi Başkanı: Genel kurul tarafından seçilmektedir. Malatya’da şu ana kadar Kent Konseyi Başkanlığını mevcut belediye başkanları seçilerek yürütmüşlerdir.

e) Genel Sekreter: Kent Konseyi başkanın teklifi ile Yürütme Kurulu tarafından seçilir. Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

;