Duyurular

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadınları bilinçlendirmeye yönelik yapmış olduğu çalışmalara aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda “Empati ve İnsan İlişkileri” konulu bir konferans düzenlendi. ( Devamını Oku )

 Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Kent Konseyi’nin birlikte organize ettiği ‘Sağlıklı Yaşam İçin Birlikte Yürüyeceğiz’ sloganıyla başladığımız ‘Otomobilsiz Yaşam Günü’ projesi 23 Eylül Pazar günü gerçekleşecektir.    ( Devamını Oku )

Malatya Kent Konseyi 8.Olağan Genel Kurulunda “Kent Konseyi Başkanı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyelerinin Seçimi, Malatya Şehir Gönüllüleri Meclisinin Kurulması, Kent Konseyinin Meclisleri ve Çalışma Gruplarının Revize Edilmesi ”gündem maddeleri görüşüldü 

( Devamını Oku )

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği işbirliğinde düzenlenen “Sivil Toplum Akademisi” programı konferansları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Sivil Toplum Akademisi programının dördüncü konferansında “Sivil Toplum Kuruluşlarının Yapısal Analizi” konusu ele alındı. ( Devamını Oku )

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu ve

Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü organizasyonunda Muharrem Ayı dolayısıyla Sanat

Merkezinde Aşure konulu bir programı düzenlendi.

    ( Devamını Oku )

yeni web sitemiz yayında... ( Devamını Oku )

     
Organlarımız

Organlarımız

a) Genel Kurul
b) Yürütme Kurulu
c) Meclisler ve Çalışma Grupları 
d) Kent Konseyi Başkanı 

GENEL KURUL

a) Genel Kurul Kent Konseyinin en yetkili organı olup Genel Kurul, Çalışma gruplarından veya meclislerden yahut konsey üyelerden Genel Sekreterliğe bildirilen ve Genel Sekreterlikçe Konsey Yürütme Kuruluna aktarılan veya yürütme kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, kent konseyi yönerge değişikliği yapabilmek, görev alanlarına giren konularda ve gerekli kararları almak amacıyla toplanır.

b) Kent Konseyi Genel Kurulu; Kent Konseyince veya yürütme kurulunca oluşturulmuş Meclisler, platformlar ve çalışma gruplarının Kent Konseyi Yürütme Kurulunca, Kent Konseyi Genel Kurulunun gündemine alınan konularını kararlarını görüşür ve karara bağlar.

c) Malatya Kent Konseyi Genel Kurul toplantısına Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder, başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder. Genel Kurul, yılda ikiden az olmamak üzere üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

YÜRÜTME KURULU

a) Yürütme Kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen, kadın ve gençlik meclis başkanlarının da yer aldığı en az yedi asil ve en az 3 yedek üyeden oluşur. Kent Konseyi Genel Sekreteri Yürütme Kurulunun doğal üyesidir. Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.

b)Yürütme Kurulu toplantılarına, yazılı mazereti olmaksızın üst üste 3 defa katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesi yerine, yedek üye sıralamasına göre seçilmiş olan ilk yedek üye, yürütme kurulu üyesi olarak çağırılır.

c) Malatya Kent Konseyi Yürütme Kurulunun görev süresi ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

d) Yürütme Kurulu, Genel Kurulun gündemini tespit eder. Gündemle ilgili Genel Kurul’da söz almak isteyen ve 2 gün önceden Kent Konseyi Genel Sekreterliği aracılığı ile Kent Konseyi Yürütme Kuruluna yazılı müracaatta bulunan üyelerin müracaatlarını değerlendirir ve Genel Kurul toplantısında, bu üyelere öncelikle söz hakkı verir.

e)Yürütme Kurulu, Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri Malatya Belediyesi Meclisine sunar ve uygulamayı izler.

MECLİSLER ve ÇALIŞMA GRUPLARI

a) Meclisler (Kadın, Gençlik ), çalışma grupları ve platformlar Kent Konseyi Yönetmeliğine aykırı olmayacak şekilde hazırlamış olduğu çalışma usul ve esaslarını Kent Konseyi Genel Sekreterliği aracılığı ile Yürütme Kurulunun onayına sunar.

b) Meclislerin başkanlarının ve çalışma gruplarının temsilcilerinin görev süreleri, Kent Konseyi Başkanı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunun görev süreleriyle paralel olmak üzere ilk dönem için 2 yıl, ikinci dönem için 3 yıldır. Bunlar bir defaya mahsus seçilirler,

c) Çalışma Grupları en az 5 kişiden oluşur. İçlerinde konuyla ilgili en az 2 uzman kişi bulundurur. Çalışmalarını planlayarak proje halinde (amaç, hedef, süre, faaliyetler, bütçe vb.) Kent Konseyi Genel Sekreterliği aracılığı ile Yürütme Kuruluna sunar.

KENT KONSEYİ BAŞKANI

a) Kent Konseyi Başkanı Genel Kurul tarafından seçilir. Kent Konseyi Başkanının görev süresi, Yürütme Kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için 2 yıl, ikinci dönem için 3 yıldır.

b) Kent Konseyi Başkanının seçimi için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.

c) Kent Konseyi başkanının seçimi, Kent Konseyinin ilk toplantısının birinci birleşiminde tamamlanır.

d) Kent konseyi Başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine Yürütme Kurulunun en yaşlı üyesi vekâlet eder. Genel Kurul üyelerince verilen önergeler, Kent Konseyi Başkanınca oylatılır veya ilgili organlara havale edilir.

;